NAH pluspunt

Themabijeenkomsten

WP_000208Thema avond met Hans van Dam

Wanneer: dinsdag 9 mei 2017

Tijd: 1930-2130 uur (inloop vanaf 1900 uur)

Thema: Veranderingen in emotie en gedrag na hersenletsel

Locatie: Hilverzorg, Nieuw Kerkelanden, Kerkelandenlaan 55 in Hilversum

De avond is gratis toegankelijk, koffie en thee 1 euro (bedoeld om avonden als deze mogelijk te maken)

Het NAH Pluspunt organiseert op 9 mei een thema-avond over veranderingen in emotie en gedrag na hersenletsel. Hans van Dam, gespecialiseerd en deskundig op gebied van NAH zal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk duidelijk maken wat NAH is en wat dit in het dagelijks leven voor betrokkenen en hun naasten betekent. Op deze avond wordt ingegaan op de verandering in emotie en gedrag na bijvoorbeeld een herseninfarct of hersentumor, of de gevolgen van ziekten als Parkinson en MS.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen. De avond is bedoeld voor mensen met hersenletsel, hun naasten, mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden.
In verband met de verbouwing van Activiteitencentrum Jan Ligthart is de thema-avond dit keer in Hilversum.

We verzoeken u vriendelijk om ons via de mail even te laten weten met hoeveel personen u komt.

 

De themabijeenkomsten worden georganiseerd door het NAH Pluspunt.