NAH pluspunt

NAH Pluspunt

Het NAH Pluspunt is een laagdrempelig kennis- en adviespunt voor mensen met NAH,
betrokkenen en professionals in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes.

Inmiddels hebben 6 organisaties de handen ineen geslagen om de zorg rond mensen met NAH en hun naasten te verbeteren.

Iedere organisatie heeft haar eigen expertise:

afasiecentrumAfasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o.:
Op het Afasiecentrum leren mensen met afasie onder professionele begeleiding hun vaardigheden te vergroten, die nodig zijn voor het dagelijks leven. Er wordt geoefend met het spreken, begrijpen, schrijven, lezen en/of hulpmiddelen. Dit met het doel om het uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk, eventueel met een hulpmiddel, toe te kunnen passen. Ook partners en familieleden kunnen met vragen terecht op het Afasiecentrum. Zie ook: www.afasiecentrum.nl

 

 

De patiëntenvereniging voor mensen met NAH (bestaande uit: Afasievereniging Nederland, de Nederlandse CVA vereniging en Cerebraal) Zie ook: www.hersenletsel.nl

 

hersenletsel teamHersenletselteam Gooi en Vechtstreek
informatie en advies aan mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel, familie en hulpverleners

 

Mensen met NAH, familieleden, ouders en hulpverleners kunnen met vragen om informatie en advies, of ondersteuning en stroomlijning van de bestaande hulpverlening, terecht bij het Hersenletselteam. Het doel van het Hersenletselteam is cliënten, hun naasten en hulpverleners zo objectief mogelijk te adviseren over de mogelijkheden van begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het Hersenletselteam denkt mee in de problemen en zoekt mee naar mogelijkheden om de gewenste begeleiding of behandeling voor de cliënt te verkrijgen. Zie ook: hersenletselteam

 

HilverZorg is een overkoepelende organisatie voor ouderenzorg en geestelijke gezondheids­zorg voor ouderen. Het aanbod waarvoor u bij ons terecht kunt, is zeer uiteenlopend en varieert van verschillende vormen van comfortabel wonen, tot lichte of juist zeer intensieve zorg, tot uitstekende dienstverlening.
Zie ook: www.hilverzorg.nl

 

Logo-Sherpa

Sherpa
Een zinvolle daginvulling en sociaal contact is voor veel mensen belangrijk, ook wanneer je Niet Aangeboren Hersenletsel hebt.
Zie ook: www.sherpa.org

 

Logo-Versa-Welzijn

Versa Mantelzorgondersteuning
voor een ieder die langdurig zorgt voor iemand uit zijn/haar directe omgeving bv familie, vrienden of buren. Over voorzieningen, respijtzorg, ziektebeelden of wilt u in contact komen met andere mantelzorgers, wilt u dat iemand met u meedenkt naar een oplossing toe. Deelnemen aan cursussen mbt mantelzorg, het bijwonen van thema-avonden of gewoon uw verhaal doen.
Zie ook: www.versawelzijn.nl