NAH pluspunt

Synergie!

NAH Pluspunt Update3978Vier organisaties hebben de handen ineen geslagen om de zorg rond mensen met NAH en hun naasten te verbeteren.

Sherpa + Versa Mantelzorgondersteuning +
Hersenletselteam Gooi en Vechtstreek + Afasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o. = Het NAH Pluspunt

Het geheel is meer dan de som der delen.

Iedere organisatie heeft haar eigen expertise:

hersenletsel teamHersenletselteam Gooi en Vechtstreek
informatie en advies aan mensen met
Niet Aangeboren Hersenletsel, familie en hulpverleners

Hersenletselteam:
Mensen met NAH, familieleden, ouders en hulpverleners kunnen met vragen om informatie en advies, of ondersteuning en stroomlijning van de bestaande hulpverlening, terecht bij het Hersenletselteam. Het doel van het Hersenletselteam is cliënten, hun naasten en hulpverleners zo objectief mogelijk te adviseren over de mogelijkheden van begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het Hersenletselteam denkt mee in de problemen en zoekt mee naar mogelijkheden om de gewenste begeleiding of behandeling voor de cliënt te verkrijgen.
Zie ook: www.hersenletselteamflevoland.nl

Logo-Sherpa

Sherpa:
Een zinvolle daginvulling en sociaal contact is voor veel mensen belangrijk,
ook wanneer je Niet Aangeboren Hersenletsel hebt.
Zie ook: www.sherpa.org/

Logo-Versa-Welzijn

Mantelzorgondersteuning:
voor een ieder die langdurig zorgt voor iemand uit zijn/haar directe omgeving bv familie, vrienden of buren. Over voorzieningen, respijtzorg, ziektebeelden of wilt u in contact komen met andere mantelzorgers, wilt u dat iemand met u meedenkt naar een oplossing toe. Deelnemen aan cursussen mbt mantelzorg, het bijwonen van thema-avonden of gewoon uw verhaal doen.
Zie ook: www.versawelzijn.nl

Afasiecentrum:
Op het Afasiecentrum leren mensen met afasie onder professionele begeleiding hun vaardigheden te vergroten, die nodig zijn voor het dagelijks leven. Er wordt geoefend met het spreken, begrijpen, schrijven, lezen en/of hulpmiddelen. Dit met het doel om het uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk, eventueel met een hulpmiddel, toe te kunnen passen. Ook partners en familieleden kunnen met vragen terecht op het Afasiecentrum.
Zie ook:www.afasiecentrum.nl/