NAH pluspunt

9 mei, Dag van de beroerte

Beroerte valt onder  Niet Aangeboren Hersenletsel ( Verder in het artikel NAH genoemd).

Iedereen kan te maken krijgen met Hersenletsel: zelf of in de omgeving. Hersenletsel kan op verschillende wijzen en op alle leeftijden ontstaan bijvoorbeeld door een ongeval, hersenbloeding, herseninfarct, hersentumor, ziekte, vergiftiging of zuurstoftekort in de hersenen, MS, ziekte van Parkison, ziekte van Korsakov, na chemokuren.

Bij Hersenletsel verandert het leven ingrijpend. Iemand met Hersenletsel kan veranderen op het gebied van denken, emotie en gedrag. Dit kan per persoon en moment sterk verschillen. Soms zijn de gevolgen op langere termijn ernstiger dan in het begin wordt vermoed. Voor de naasten zijn deze veranderingen even ingrijpend.

Doordat de problemen van mensen met Hersenletsel zo verschillend zijn, worden ze niet altijd herkend. Ook kunnen de problemen zich tegelijkertijd op verschillende terreinen van het functioneren voordoen. Het is dan niet altijd duidelijk welke begeleiding of behandeling in een specifieke situatie mogelijk is. Volwassenen en kinderen met Hersenletsel vallen daardoor nogal eens tussen wal en schip.

Bij Hersenletsel verandert het leven ingrijpend. Door het hersenletsel ben je vaak niet meer in staat op hetzelfde niveau verder te leven. Alles wat vroeger zo vanzelfsprekend was, is opeens onzeker of zelfs onmogelijk;  je “oude” niveau zul je waarschijnlijk niet meer bereiken.

Voor de naasten zijn deze veranderingen even ingrijpend. De gevolgen van hersenletsel kun je aan de “buitenkant” niet altijd zien, dit zijn de “onzichtbare” gevolgen van hersenletsel.

Omdat anderen de beperkingen niet kunnen zien, kunnen zij er ook geen rekening mee houden. “Onzichtbaar” Hersenletsel leidt hierdoor vaak tot onbegrip en isolement.

Het NAHPluspunt is een laagdrempelig kennis- en adviespunt voor mensen met NAH,
betrokkenen en professionals in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes.

Inmiddels hebben 6 organisaties de handen ineen geslagen om de zorg rond mensen met NAH en hun naasten te verbeteren. De zes organisaties zijn: Afasiecentrum Flevopolder, ’t Gooi e.o , Hersenletselteam, Hersenletsel.nl, Hilverzorg,  Sherpa en Versa Welzijn.

Wat doen zij zoal?

Elke donderdagmorgen van 9.00u. tot 12.00u kunt u binnenlopen met vragen, een kop koffie en een luisterend oor.

Met welke vragen zou u bij het NAHpluspunt binnen kunnen lopen:

Bijvoorbeeld: Ik heb NAH en ik wil graag werken, bij wie moet ik dan zijn? Ik wil graag met lotgenoten in gesprek. Ik ben mantelzorger en mijn partner die getroffen is door NAH is zo veranderd met wie kan ik hier over praten? Stagiaires die meer willen weten over de doelgroep NAH. Kinderen die moeite hebben met hoe om te gaan met het veranderde gedrag van hun ouder na hersenletsel.

Waar: Activiteitencentrum Jan Ligthart, Brinklaan 36a, 1404 EW, Bussum, 035-6915100
info@nahpluspunt

Tijdelijk in Wijzer, Landstraat 80, in Bussum, de verwachting is tot aan september 2017.